Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Bolničar/ka

UVJETI ZA UPIS


U program stjecanje niže stručne spreme za zanimanje bolničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 17 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:
• razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polazni treba polagati
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave polaznik dobiva Odluku o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnih i dopunskih ispita, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


Bolničar treba naučiti i znati:
• Razvrstavati rublje;
• Brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se spriječile posljedice dugotrajnog ležanja;
• Improvizirati za ugodan položaj;
• Pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede

Zadaća je bolničara i ovo:
• Dezinficirati okolinu bolesnog;
• Obavlja depedikulaciju;
• Brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;
• Uočava promjene na bolesniku i obavještava članove zdravstvenog tima, medicinsku sestru, liječnika

Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver