Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Dentalni/a asistent/ica

UVJETI ZA UPIS


U program se može upisati osoba koje ima:
-završenu osnovnu školu
-15 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova dentalni/a asistent/ica.
Za upis u program prekvalifikacije polaznik mora imati završenu srednju školu liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu treba utvrditi će:
-razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
-razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
-praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Polaznici će prije početka programa dobiti Odluku o razlikovnim predmetima koje trebaju svladati u tijeku svog obrazovanja

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Dentalni asistent/ica asistira doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka.
Priprema pacijenta, radno mjesto, instrumente i pribor za terapijski postupak. Zbrinjava pacijenta nakon terapijskog postupka. Vodi evidenciju i propisanu medicinsku dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.
U svom radu koristi se suvremenom informacijsko-komunikacijskom tehnologijom.
Komunicira s korisnikom dentalno-medicinskih usluga poštujući ljudsko dostojanstvo te kulturološke, vjerske, dobne, spolne i ekonomske različitosti.
Radi u timu dentalne medicine s doktorom dentalne medicine. Radi u skladu s prihvaćenim standardima, zakonskim propisima i profesionalnom etikom. Sudjeluje u edukaciji korisnika o osnovama oralne higijene i prevencije.

Pojedinac će:
- Planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka.
- Samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije prema standardima i zakonskim propisima.
- Samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju.
- Samovrednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te primjenjivati u svakodnevnom radu važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol.
- Samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad prema važećim zakonskim propisima.

Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver