Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Kuhar/ica

Hrvatski turizam je jedna od najvažnijih gospodarskih grana Republike Hrvatske koji pokazuje sposobnost apsorbiranja viška zaposlenih iz drugih djelatnosti ali i određenog broja nezaposlenih na tržištu rada.

Jedan od glavnih faktora uspjeha u turizmu je ugostiteljstvo te njegova obrazovana radna snaga i kvaliteta usluge. Zbog nedostatka obrazovanih kuhara, stručno osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju kuhar je jedno od mogućih rješenja za podmirenje potreba ugostiteljstva za ovim profilom kadra.

Stoga se pojavljuju potrebe i zahtjevi za stručnim osposobljavanjima polaznika za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica:
- pojedinaca, da formaliziraju svoje vještine i znanja radi lakšeg zaposlenja i usklađivanje obavljanja djelatnosti s propisima iz oblasti zaštite na radu,
- poslodavaca za ovim profilom radne snage,
- Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi usklađivanje s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja za ovim profilom radne snage.

UVJETI UPISA:
- završena osnovna škola,
- liječničko uvjerenje o sposobnosti za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica
- navršenih 15 godina života.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
- odabirati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima
- pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jela
- provoditi tehnološke postupke gotovljenja jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.)
- koristiti kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
- primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
- primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći


Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver