Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Opći poljoprivredni tehničar

UVJETI ZA UPIS


U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tih poslova.
Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tih poslova.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:
• razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


Cilj: Cilj obrazovanja je stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, primjena modernih i suvremenih sredstava za rad uz korištenje znanja i dostignuća znanosti i tehnike.
Cilj je i stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i uvjete držanja pojedinih kategorija stoke.
Opći/a poljoprivredni/a tehničar/ka obavlja poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primjenom modernih i suvremenih sredstava i materijala za rad u području biljne proizvodnje.
Završetkom programa polaznik će znati:
- organizirati rad u različitim granama stočarstva, pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke
- maksimalno koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke
- primjenjivati marketinšku koncepciju u poslovanju
- primjenjivati vještine poslovne komunikacije i timskog rada

Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver