Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Rukovatelj/ica kombajnom

Program je namijenjen poljoprivrednicima koji se bave radovima na poljoprivrednim posjedima i trebaju steći stručne kompetencije za rukovanje kombajnom na siguran način u svrhu berbe različitih poljoprivrednih kultura, u svrhu potreba obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i polaznicima koji žele steći nove kompetencije radi lakše zapošljivosti i mogućnosti samozapošljavanja.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za rukovatelja/icu kombajnom mogu se upisati osobe sa najmanje:
• završenom osnovnom školom
• navršenih 18 godina
• vozačka dozvola odgovarajuće kategorije
• liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu kombajnom

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
Polaznik će:
1. Razlikovati dijelove, sklopove i priključne uređaje kombajna
2. Pripremiti kombajn za rad na siguran način
3. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri radu s kombajnom i priključcima ovisno o vrsti poslova
4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja kombajna te radnih priključaka
5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći


Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver