Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Voćar/ica

Program osposobljavanja za voćar/icu donosi se za potrebe pojedinaca kako bi formalizirali vještine za koje posjeduju određena prethodna praktična iskustva. Završetkom ovog programa polaznicima se otvara mogućnost osnivanja i pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti. Također, povećava se mogućnost zapošljavanja za osobe koje završe program osposobljavanja kao i konkurentnost na tržištu rada.

Program se donosi radi osiguravanja kvalificirane radne snage, podizanja kvalitete rada, osiguranja adekvatne razine znanja te održavanja predanog, kompetentnog, dobro rukovođenog i motiviranog osoblja koje je usredotočeno na pružanje kvalitetne usluge sve zahtjevnijim i kritičnijim gostima.

UVJETI UPISA:
U program osposobljavanja za obavljanje poslova voćara/ice mogu se upisati osobe s najmanje:
- Završenom osnovnom školom
- Navršenih 15 godina
- Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voćara/ice

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
1. Razlikovati morfologiju i fiziologiju pojedinih sorti voća, fenološki ciklus voća te ekološke uvjete za njihov uzgoj
2. Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi i preradi voća
3. Koristiti alate i sredstva za poslove voćara/ice na ispravan i siguran način
4. Prepoznati i suzbijati bolesti voćnjaka
5. Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.


Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver