Učilište Cibalae

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Izbornik


Vozač/ica motornih vozila

UVJETI ZA UPIS


U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova vozača motornog vozila.
Uvjeti upisa za program prekvalifikacije za vozača motornog vozila može upisati osoba koja ima završenu srednju stručnu ili školsku spremu, najmanje 17 godina života, važeću vozačku dozvolu B kategorije i liječničko uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:
• razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
• praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije. Za upisnike u program prekvalifikacije potrebna je položena B-kategorija.

ZNANJA I VJEŠTINE KOJE POLAZNIK DOBIVA ZAVRŠETKOM PROGRAMA


o primijeniti znanje i vještine za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje
o razviti ekološku svijest i osobnu odgovornost
o primijeniti odgovarajuća znanja iz računalstva za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;

Obrazovna ustanova


Obrazovanje

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih nudi svojim polaznicima paletu obrazovnih programa odobrenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i po završetku programa dobivaju javne isprave.

Oblik nastave je redovita i konzultativno-instruktivna nastava. Ostali obrazovni programi realiziraju se kroz tečajeve i po završetku se dobivaju potvrde o završetku tečajeva.

Kontaktirajte nas

Adresa: Vatrogasna 5, Vinkovci
Telefon: 032/331-078
FAX: 032/331-047
Mobitel: 099/2169-217
Mobitel: 097/7921-625
E-mail: cibalae.vk@gmail.com

Vizualni dizajn: lokka

Izrada stranice:D.M.T. Softver